Powierzchnia nadruku ma wpływ na cenę.

Przykłady:

nadruk poniżej 25 cm²
(mały)

nadruk od 25 do 50 cm²
(duży)

nadruk powyżej 50 cm²
(bardzo duży)